The Nai Harn: NEU: Prime @ Rock Salt – dem Himmel so nah