Huvafen Fushi: Malediven-Ikone Huvafen Fushi erstrahlt in neuem Glanz – mit einem Hauch der Kultdesigner von Bottega Veneta